Links / Sören Grind Psykolog

Søren Grind, autoriseret psykolog

Min grunduddannelse er psykodynamisk orienteret. Jeg har hentet inspiration blandt bl.a. C G Jung, i Roberto Assagiolis Psykosyntese og fra den kognitive synsvinkel. Jeg har videreuddannet mig til certificeret EMDR-terapeut.

 

Min interesse for filosofi og åndelige spørgsmål giver ved behov plads for en eksistentiel dimension i den terapeutiske samtale. Jeg er medlem af EMDR Europe.

SØREN GRIND


Psykologsamtale

Han har erhvervserfaring som psykolog siden 1979, bl.a. inden for rehabilitering af stress og udbrændthed, psykiske kriser, relationsproblemer og psykosomatiske problemer. Han har hovedsaglig arbejdet med privatpraksis, men også inden for voksenpsykiatri, på helsehjem og i samarbejde med firmapleje og forsikringsfirmaer. Han har haft privatpraksis siden 1981 i Sunnansjö i Sverige, hvor han bl.a. har haft klienter med livskriser, relationsproblemer, angst, stressproblematik, traumabearbejdning og depression. På Solsökehem har Søren og hans partner Solveig siden 1984 haft flere kurser i personlig udvikling og livsspørgsmål. De har også fungeret som familiehjem, hvor voksne der har haft brug for en længerevarende støtte har boet hos dem.

 

 

Siden 1981 har han haft kurser, supervision og seminarer inden for kommuner, amter og private virksomheder. 

 

 

Bestil tid

Telefon: 91 19 13 16

Mail: soren@solsokehem.se

 

 

Pris:

 

Privat person  750 kr 

 

Firma            1100 kr

 

Pensionist      650 kr

 

Studerende    650 kr

 

KØB bogen efter aftale i klinikken, Klintvej 178.

Bagside tekst fra bogen

Vores menneskelige udvikling i en sammenhæng, der giver mening

      En stor del af nutidens psykologi er baseret på forestillingen om, at vi kun lever én gang. Bevidstheden betragtes som et biprodukt til evolutionen. Men dette materialistiske livssyn kan ikke påvise nogen mening og logik i vores individuelle skæbne eller med menneskehedens udvikling. Med et reinkarnationsperspektiv er det derimod bevidstheden, der er evolutionens årsag og drivkraft. Ethvert menneskes liv får her mening og sammenhæng. I det ubevidste ligger erfaringer og begavelse fra tidligere liv, der er afgørende for vores karakter, talenter, reaktionsmønstre og grad af medfølelse.

     I lyset af reinkarnation opløses al offertænkning, der binder os til fortiden og skaber ængstelse for fremtiden. Alle erfaringer bliver til værdifulde byggesten i en læreproces, der har til formål at udvikle vores medfølelse og visdom. Dette optimistiske livssyn giver kraft og inspiration til tanker og følelser, som fremmer såvel gode relationer, som psykisk og fysisk sundhed. Når vi betragter livet som et spejlbillede af vores bevidsthed, forestillinger og adfærd, åbner der sig en ubegrænset kilde til selverkendelse og menneskelig udvikling.

Med Martinus (1890-1981) som den primære inspirationskilde får vi indblik i en psykologi, der er forankret i et udviklingsperspektiv. I denne kosmiske psykologi får vi også indsigt i, hvordan vores relationer og vores seksualitet er midt i en revolutionerende forvandling fra forelskelsens og ægteskabets ejendomsbegær til en gradvis mere altruistisk menneskekærlighed. Forståelsen for denne transformation er afgørende for vores menneskelige udvikling.

Sara Sofia Langkilde | Klintvej 178, 4500 Nykøbing Sj.  | Tlf.: 21 64 96 21 | infosasolan@gmail.com